ข่าว พะเยา

พะเยา ค่าหมอกควันยังเกินมาตรฐาน ผู้ป่วยทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น

พะเยา ค่าหมอกควันยังเกินมาตรฐาน ผู้ป่วยทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้น

 

วันที่ 25 มีนาคม 2562 จังหวัดพะเยายังมีค่าหมอกควัน PM 2.5 เกินมาตรฐาน เฉียด 200 สภาพอากาศในจังหวัดพะเยา ยังปกคลุมไปด้วยหมอกควัน ช่วงเช้าอากาศหนาวเย็น ช่วงบ่ายอากาศร้อนอบอ้าว หมอกควันปกคลุมไปทั่วจังหวัด จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 164 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 187 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทั่วไป สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ กลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

 

แพทย์หญิงศรินพันธ์ ผ่องพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา แนะนำประชาชนและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงหลังสถานการณ์หมอกควันมีค่าเกินมาตรฐาน แนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและลดอันตรายที่จะเกิดจากหมอกควันซึ่งมีผลต่อสุขภาพ ทำให้เกิดอาการใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคผิวหนัง และโรคตาอักเสบโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเช่น โรคปอดเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหัวใจ ควรป้องกันตัวเองในช่วงนี้เป็นอย่างมาก เพราะหมอกควันจะกระตุ้นให้อาการของโรครุนแรงขึ้น ดังนั้นช่วงที่สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงเกินค่ามาตรฐานต่อเนื่อง โดยค่า PM 2.5 เกิน 164 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง หากมีความจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัยที่เหมาะสม ในกรณีที่มีอาการ แสบตา ไอ ระคายคอ หายใจลำบากติดขัด อาการยังไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์

https://youtu.be/h2b5J8jS83k