Reporter&Thai Army

พ.ท.ปริญญ์ ฤกษ์เย็น ผบ.ป.21 พัน.20/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 (ลับแล) มอบหมาย ชป.ประจำอำเภอลับแล ร่วมกับ นายอำเภอลับแล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ทุ่งยั้ง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ถูกพายุพัดหลังคา เสียหาย

เมื่อ 250900 มี.ค.62 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.ท.ปริญญ์ ฤกษ์เย็น ผบ.ป.21 พัน.20/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 (ลับแล) มอบหมาย ชป.ประจำอำเภอลับแล ร่วมกับ นายอำเภอลับแล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.ทุ่งยั้ง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ถูกพายุพัดหลังคา เสียหาย เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ 01:00 น.จำนวน 3 หลัง ดังนี้
1.นางยืน มั่นถึง บ้านเลขที่ 72/2
2. นายชุน มั่นอยู่ บ้านเลขที่ 64/2 3
3.นาย ฉัตรชัย แก้วกล้า 35/2
ซึ่งทาง ชุดฯ ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการช่วยเหลือในการซ่อมแซมต่อไป ณ พื้นที่ ม.4 บ.ตาล ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์