Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ (ช.พัน.๔ พล.ร.๔) อ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ ร่วมกับ ชุดช่างของ ช.พัน.๔ พล.ร.๔ เข้าให้การช่วยเหลือ

– เมื่อ ๒๔ เม.ย.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ น. บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ (ช.พัน.๔ พล.ร.๔) อ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ ร่วมกับ ชุดช่างของ ช.พัน.๔ พล.ร.๔ เข้าให้การช่วยเหลือแก่ นางม้อย เกษมศาสตร์ บ้านเลขที่ ๓๕/๙ ม.๑๐ ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จว.น.ว. ที่ประสบวาตภัยพัดหลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหาย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน โดยได้ดำเนินการใส่แปเหล็กใหม่และมุงแผ่นสังกะสี ผลการปฏิบัติแล้วเสร็จ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย