Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พร. มอบหมายให้ ชป.เมือง จัด กพ.จาก ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ จำนวน ๕ นาย ร่วมกับชาวบ้าน,จิตอาสา ,กรมป่าไม้เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ,สมาคมคนแพร่ เข้าร่วมซ่อมแซมและสร้างที่อยู่อาศัย ของนายรณชัย กาญจนวงศ์

เมื่อ ๒๕๑๓๐๐ เม.ย.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พร. มอบหมายให้ ชป.เมือง จัด กพ.จาก ม.พัน.๑๒ พล.ม.๑ จำนวน ๕ นาย ร่วมกับชาวบ้าน,จิตอาสา ,กรมป่าไม้เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ,สมาคมคนแพร่ เข้าร่วมซ่อมแซมและสร้างที่อยู่อาศัย ของนายรณชัย กาญจนวงศ์ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุวาตภัย ณ ต.ในเวียง อ.เมือง จว.แพร่ ความคืบหน้าประมาณ ๕๐% โดยมี มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๒๐ คน ขณะรายงานยังไม่จบภารกิจ ผลการปฏิบัติได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี