Reporter&Thai Army

โครงการ “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.อ.กฤษฎา ถาวรวัตร์ หก.กยก.มทบ.๓ ๕

เมื่อ ๑๐๐๙๐๐ เม.ย.๖๒ กกล.รส.จว.อ.ต. โดย พ.อ.กฤษฎา ถาวรวัตร์ หก.กยก.มทบ.๓ ๕ ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ มอบหมายให้ ชุด.ชป.ประจำอำเภอเมือง ร่วมกับอำเภอเมือง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาพื้นที่โรงเรียนหาดง้ิว ต.หาดงิ้ว อ.เมือง จว.อ.ต.ในโครงการ “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” . มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน