Uncategorized

ณ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและประชุมหารือร่วมกับตำรวจภูธรภาค 8 ฝ่ายปกครอง อัยการจังหวัดภูเก็ต ทัพเรือภาคที่ 3 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านกฎหมาย การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการท่องเที่ยว และด้านกิจการตำรวจ โดยมี พลตำรวจโท พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ให้การต้อนรับ
นอกจากนี้

ได้มีการรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่สร้างบ้านลอยน้ำ (Seasteading) บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต มาตรการแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ต แนวทางการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยในขณะที่ขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ จะได้นำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ รวมทั้งเสนอไปยังรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน