ข่าว สรุาษฎร์ธานี

น้ำตกภูรินแหล่งท่องเที่ยวคลายร้อน “หมู่บ้านสวนปราง”

“น้ำตกภูริน” หมู่ที่5 บ้านสวนปราง ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมืองคนดีศรีสุราษฎร์

เส้นทางการเดินทาง ขับรถออกจากเมืองตามทางหลวง ๔๐๑ สุราษฎร์ฯ-นครศรีฯ ผ่านสามแยกไฟแดง ขับเลยตรงไปต่อเจอสี่แยกไฟแดงใหญ่หนองสวนให้เตรียมเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไปเรื่อยๆจะตัดกับถนนเซ้าเทิร์นให้หาทางยูเทิร์นกลับเลน เจอเส้นทางหลวง ๔๐๑๐ ให้เลี้ยวซ้ายยาวไปๆ ผ่านหมู่บ้านไสในและบ้านกรูด เลี้ยวขวาจะเข้าทางหลวงชนบทผิวชำรุดลุ่มๆดอนๆ บ้านฝายคลอง-บ้านเขานา เลี้ยวขวาผ่านหมู่บ้านคำสน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคลองสระ โรงเรียนบ้านคลองสระ แล้วตรงไปเรื่อยๆ เลี้ยวซ้ายตรงสะพานเหล็กข้ามลำธาร ตรงไปผ่านหน้าสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งจนถึงลำธารตื้นๆ ซึ่งช่วงสุดท้ายจะสิ้นสุดถนนลาดยางกลายเป็นถนนหินคลุกแทนโปรดใช้ความระมัดระวังกันด้วย ขอย้ำว่ารถยนต์สามารถขับไปถึงแน่นอน พอถึงช่วงทางหินขึ้นๆลงๆเนิน เลี้ยวซ้ายขึ้นเนิน ข้ามลำธาร รถสามารถเข้าไปถึง

สภาพพื้นที่ภูมิประเทศแถบนี้ เป็นที่ราบสูงภูเขาหินปูนต้นไม้ใหญ่ เกิดต้นน้ำกลายเป็นคลองเล็กหลายสายเรียกชื่อ”คลองขี้หมูด” ซึ่งมีสระน้ำขนาดใหญ่ใกล้ๆกับถ้ำสวนปราง มีน้ำใสไหลเย็นตลอดทั้งปี ชาวบ้านมาอาบน้ำสระผมกันเป็นประจำ จึงเป็นที่มาของชื่อตำบล”คลองสระ”แล้วไหลผ่านหมู่บ้านต่างๆลงสู่คลองท่าทอง กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงนิเวศน์ชื่องามนามเพราะว่า “น้ำตกภูริน”ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ ลักษณะชั้นต่างๆไหลลดหลั่นตามระยะทางยาวกว่า ๑ กิโลเมตร พร้อมมีถ้ำลอดยาวกว่า ๒๐๐ เมตรที่เต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยสวยงาม

ถือได้ว่าเป็นน้ำตกธรรมชาติไม่ใหญ่มากนัก ยังคงความงามพิสุทธิ์พอจะสู้ไหวระดับจังหวัด อิ่มเอมซึมซับกับความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ

 

 

ภาพ/ข่าว ณัฐวดี เมืองขำ ผู้สื่อข่าว จ.สุราษฎร์ธานี