Uncategorized

ตาก=การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดตาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย แถลงข่าวจัดการแข่งขัน จักรยานเสือภูเขานานาชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561

ตาก=การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดตาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย แถลงข่าวจัดการแข่งขัน จักรยานเสือภูเขานานาชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561

เมื้อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.)แห่งประเทศไทย ร่วมกับ นายชุติเดช มีจันทร์ ปลัดจังหวัดตาก และนางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานตาก ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันจักรยาน “เขื่อนภูมิพล เสือภูเขานานาชาติ ครั้งที่ 17” ประจำปี 2561 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมือง จ.ตาก

นายชุติเดช มีจันทร์ ปลัดจังหวัดตาก กล่าวว่า จังหวัดตากได้ร่วมกับ กฟผ. ททท. และ กกท. จัดงานแข่งขันจักรยานเสือภูเขามาตั้งแต่ปี 2545 ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมของทุกปี จนกระทั่งปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 17 แล้ว ถือเป็นกิจกรรมสำคัญประจำปีของจังหวัดตาก ที่ช่วยดึงดูดและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้มีความคึกคักมากขึ้นทุกปี ซึ่งปีนี้จังหวัดตากได้เตรียมความพร้อมในการต้อนรับและรองรับนักกีฬาและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก อาหาร และกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ มากมาย

นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.)แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การจัดการแข่งขัน จักรยานเสือภูเขานานาชาติ ครั้งที่ 17 จัดในระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2561 ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก ความพิเศษของการแข่งขันจักรยานปีนี้ คือการปรับเปลี่ยนเส้นทางการแข่งขันประเภทเสือภูเขาทางไกล เพื่อเพิ่มความท้าทายในการแข่งขัน โดยเปลี่ยนจุดปล่อยตัวนักปั่น Start ที่บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเปลี่ยนจุด Finish เป็นที่บริเวณสันเขื่อนภูมิพล ซึ่ง กกท. ได้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน รวมทั้งความปลอดภัยของสนามแข่งขันเส้นทางใหม่นี้แล้ว อีกทั้งยังมีการนำระบบ Chip Timing มาใช้ในการแข่งขัน เพื่อความแม่นยำในการจับเวลาอีกด้วย สำหรับการแข่งขันในประเภทอื่น ๆ ยังคงใช้เส้นทางภายในเขื่อนภูมิพล สำหรับการแข่งขันแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1.ประเภทเสือภูเขาทางไกล ระยะทาง 60 กิโลเมตร จากจังหวัดตาก ถึง สันเขื่อนภูมิพล 2.ประเภทเสือภูเขานานาชาติ Cross Country (เส้นทางแบบวิบาก) ระยะทาง 30 กิโลเมตร และ 20 กิโลเมตร ใช้เส้นทางโดยรอบเขื่อนภูมิพล 3.ประเภทเสือภูเขานานาชาติครอบครัว ระยะทาง 18 กิโลเมตร และ 4.ประเภทเสือท่องเที่ยวท้องถิ่น ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เส้นทางโดยรอบเขื่อนภูมิพล

ทางด้าน นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานตาก กล่าวว่า การแข่งขันจักรยาน เขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ เป็นสนามแข่งขันที่ได้รับความนิยมแพร่หลายในหมู่นักปั่นจักรยานทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมทั้งผู้ที่รักการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพ โดยมีนักปั่นทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี เพราะนอกจากจะได้ออกกำลังกายแล้วยังได้รับความสุขจากการปั่นจักรยานบนเส้นทางท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์สวยงามนี้ด้วย อีกทั้งยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของจังหวัดตากอย่างใกล้ชิด และความพิเศษของการแข่งขันนี้คือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม ถูกจัดอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวช่วง “สิงหาพาแม่เที่ยว” นักกีฬาและประชาชนทั่วไปสามารถพาครอบครัวมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีและได้ท่องเที่ยวไปในคราวเดียวกัน
//////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน