Uncategorized

งานมหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ประจำปี 2561 เริ่มแล้ว

งานมหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ประจำปี 2561 เริ่มแล้ว

จังหวัดลำพูนจัดงานมหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 -31 สิงหาคม 2561 ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน เชิงสะพานท่าขาม และสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองลำพูน เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าการเกษตรของเกษตรกร , สินค้าผลิตภัณฑ์ของดีชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน

เย็นวันนี้ ( 24 สิงหาคม 2561 ) จังหวัดลำพูนจัดพิธีเปิดงานมหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ประจำปี 2561 ซึ่งจัดที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม บริเวณถนนหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย และสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองลำพูน โดยบรรยากาศเป็นด้วยความคึกคัก มีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เดินนำขบวนรถลำไย ทั้ง 8 อำเภอ โดยขบวนเคลื่อนจากหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ไปตามถนนอิทยงยศ ผ่านศาลากลางจังหวัดลำพูนไปยังหน้าวัดพระธาตุหริภุญ ซึ่งรถลำไยแต่ละคันจะประดับไปด้วยลำไย พร้อมของดีประจำอำเภอ อันแสดงถึงอัตลักษณ์ และ วัฒนธรรมอันโดดเด่นของอำเภอ นั้น ๆ และรถลำไยแต่ละคันยังมีผู้เข้าประกวดธิดาลำไยนั่งบนรถด้วยจากนั้น ที่บริเวณเวทีกลาง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม อำเภอเมืองลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ประจำปี 2561 และภรรยา มีนายจาง จื้อเหวิน กุงสุลฝ่ายการพาณิชย์ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ร่วมในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในงานมีการจำหน่าย ผลผลิตลำไยสดคุณภาพ , ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย , การประกวดลำไย 2 สายพันธุ์ / ลำไยพวงโต / มะพร้าวน้ำหอม / กล้วยน้ำว้า / ลำไยอบแห้งสีทอง /ลำไยอบแห้งเปลือก / การทำขนมจากลำไย / การสาธิตการจัดสวนพืชผักสวนครัว , การแสดงนิทรรศการทำเกษตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ สานต่อที่พ่อทำ ”

บริเวณโดยรอบงานมีการจัด , ถนนคนเดิน ตลาดประชารัฐ วิถีไทย วิถีลำพูน โดยมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป ของดี 8 อำเภอ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของแต่ละท้องถิ่นซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นเมืองวัฒนธรรม เมืองลำไย เมืองแห่งความสุข กว้างขวางยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงเกษตร นอกจากนี้ยังมีการประกวดการทำอาหาร เช่น ยำมะม่วง , การประกวดการส้าผัก จัดผักใส่ตะกร้า , การประกวดส้มตำลำไยลีลา , การประกวด Mr.& Miss สุขภาพดี , การประกวด Teen Cover Dance , การประกวดธิดาลำไย และการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องที่มีชื่อเสียงมากมาย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาของเยาวชน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน , สำนักงานพัฒนาชุนจังหวัดลำพูน และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดลำพูน และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดลำพูนที่ร่วมกันจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ชื่อเสียงลำไยของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน จึงขอเชิญชวนประชาชน ผู้สนใจเที่ยวงานมหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน ประจำปี 2561 โดยทั่วกัน


………..
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน