Uncategorized

พะเยา…มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯมอบเงินช่วยเหลือแก่ญาติผู้เสียชีวิตเหตุอุทกภัย ใน อ.ปง จ.พะเยา

พะเยา…มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯมอบเงินช่วยเหลือแก่ญาติผู้เสียชีวิตเหตุอุทกภัย ใน อ.ปง จ.พะเยา

 

 

วันที่ 25 ก.ย. 6 1 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดพะเยา เป็นประธานมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย ให้กับญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย จำนวน 1 ราย ทั้งนี้หลังจากเมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา ทำให้ มีผู้ประสบภัยเสียชีวิตจำนวน 1 ราย คือนายสุขสันต์ ปินตา อายุ 53 ปีอยู่บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 9 ตำบลปง อำเภอปง ซึ่งอำเภอปง ได้รายงานขอความช่วยเหลือไปยังจังหวัด และจังหวัดพะเยาได้พิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยดังกล่าว โดยใช้ เงินสำรองจ่าย ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 10,000 บาท ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ให้กับญาติผู้เสียชีวิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ บรรเทาความเดือดร้อนครอบครัวผู้ประสบภัย โดยญาติผู้เสียชีวิตต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชน อย่างหาที่สุดมิได้