Uncategorized

จัดพิธีย่ำพระสุริย์ศรีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีต ผบ.นย.ลำดับที่ 28 และอีก 180 ชีวิต นาวิกโยธินที่เกษียณอายุราชการ

จัดพิธีย่ำพระสุริย์ศรีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีต ผบ.นย.ลำดับที่ 28 และอีก 180 ชีวิต นาวิกโยธินที่เกษียณอายุราชการ

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 24 ก.ย.62 พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดพิธีย่ำพระสุริย์ศรี เพื่อเป็นเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแด่ พลเรือเอก ศังกร พงษ์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ลำดับที่ 28 พร้อมคณะนายทหารของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ รวม 181 นาย ในโอกาสที่รับราชการมาจนครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมจัดพิธีสวนสนามทางบกและสวนสนามยานยนต์ แสดงแสนยานุภาพและขีดความสามารถของทหารนาวิกโยธิน แห่งกองทัพเรือ เพื่อเป็นเกียรติกับผู้ที่เกษียณอายุราชการ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย
พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กล่าวว่า พิธีย่ำพระสุริย์ศรีเป็นพิธีการสำคัญที่หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดเกียรติ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ที่ปฏิบัติราชการมาจนครบวาระเกษียณอายุราชการ มีความหมายว่า “การจบลงอย่างสง่างาม” เป็นการบ่งบอกว่า ห้วงเวลาการรับราชการนั้นสิ้นสุดลงแล้ว ด้วยความอาลัย ด้วยความทรงจำที่ดียิ่ง ของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งนับว่าเป็นความสง่างามเสมือนกับดวงอาทิตย์เคลื่อนลับขอบฟ้าในช่วงเวลายามเย็น
และในโอกาสที่จะต้องอำลาชีวิตราชการจากกองทัพเรือไปตามวาระในวันที่ 30 กันยายนนี้ ทหารนาวิกโยธินได้ประกอบพิธีย่ำพระสุริย์ศรี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และแสดงความขอบคุณที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละสร้างคุณประโยชน์ให้กับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง จนครบมาครบเกษียณอายุราช การในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก