คริสต์ศาสนิกชนร่วมอำนวยพรแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายในโอกาสวันคริสต์มาส 2019 เทศกาลแห่งความสุข


คริสต์ศาสนิกชนร่วมอำนวยพรแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายในโอกาสวันคริสต์มาส 2019 เทศกาลแห่งความสุข

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2562 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับศาสนาจารย์ สงวน สิงขร และคณะนักร้องจากคริสตจักรในจังหวัดเชียงราย จำนวน 20 คน ในโอกาสที่เป็นตัวแทนพี่น้องของคริสตจักรโปรเตสแตนท์เชียงราย เข้าร่วมกันขับร้องเพลงอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาส ปี 2562 (คศ.2019) พร้อมกับเหล่าพี่น้องคริสเตียนที่มาร่วมกิจกรรมในโอกาสวันคริสต์มาส ปี 2562(ค.ศ.2019 ) เพื่ออำนวยพรจากพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเจ้า จำนวน 2 เพลงได้แก่ เพลงพระเจ้าทรงรักโลก และเพลงขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาส พร้อมกันนี้ได้มีการมอบของขวัญของที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติอีกด้วย

ศาสนาจารย์ สงวน สิงขร ผู้นำคณะ กล่าวด้วยว่า คณะนักร้องในโอกาสนี้มาจากคริสตจักรโปรเตสแตนท์ในจังหวัดเชียงราย จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นตัวแทนพี่น้องคริสตจักรโปรเตสแตนท์ที่ประสงค์ขอรับความอนุเคราะห์เข้าร้องเพลงอวยพรวันคริสต์มาสให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและภริยา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความกระตือรือร้น มีเจ้าหน้าที่มาคอยต้อนรับอำนวยความสะดวก และมีบรรยากาศที่อบอุ่น ซึ่งเป็นพระประสงค์ตามความต้องการให้พระพรแด่ทุกคนผ่านมายังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพราะท่านเป็นผู้นำของเรา เท่ากับท่านได้ส่งผ่านพระพรของพระผู้เป็นเจ้าไปยังประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายไปยังทุกคนด้วย และการขับร้องเพลงคริสต์มาสในครั้งนี้ ก็เพราะอยากเป็นตัวแทนที่จะส่งมอบความสุขให้กับทุกคนให้ได้รับพรจากพระผู้เป็นเจ้าได้มีความสุข และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจกับทุก ๆ คนในการทำงานด้วยศรัทธา ความรัก และความเชื่อมั่น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
25/12/62

,