ร้อยเอ็ด/… เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เดินหน้าพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสง ที่. อำเภอจังหาร


ร้อยเอ็ด/…
เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เดินหน้าพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสง ที่. อำเภอจังหารนายประยงค์ ดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอจังหาร เดินหน้าพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน หมู่ที่ 17 ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด. ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 25 ล้านบาท

สืบเนื่องจากคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตถั่วลิสงบ้านป่านเทคโน หมู่ที่ 17อำเภอจัง จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมคารวะ นาย เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา จากวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตรเน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มี อย.วันเดือนปีหมดอายุ โดยเฉพาะนโยบาย “การตลาดนำการเกษตร” นางประมวล พลพุทธา ประธาน (วสช.)วิสาหกิจชุมชนแปรรูปถั่วลิสง กล่าวว่า สำนักงานเกษตรอำเภอจังหารส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การถนอมอาหาร ถั่วคั่ว แปรรูป ถั่วตัด ถั่วกอบแก้ว ถั่วคั่วทราย ถั่วทอดเค็มเป็นเมล็ดถั่วขบเคี้ยวรสชาติกรอบ มัน เค็มเคี้ยวแล้วอยากเคี้ยวอีกถั่วป่านทองมีชื่อเสียงในระดับสากล ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)เลขที่ 1147/2549ลว.12ธ.ค.2556 ได้รับ อย-เลขที่452011430002 ได้รับคัดสรร ระดับ 2 ดาว ปี พ.ศ.2547และ2549ได้ ระดับ 5 ดาว ปี พ.ศ.2551,2554 และ 2559 ต่อเนื่องรางวัลระดับ 3 ดาว 4 ดาว ในปี 2562 รางวัล อย-Quality award 2014 และมีใบรับรองทางโภชนาการ

https://youtu.be/KkSqRkCcdFM

ดำเนิน พรหมไชยา/รายงาน
ขอบคุณข้อมูล นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอจังหาร

,