ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่(25 มกราคม 2562) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด

ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย
1. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานอนุกรรมการ
2. นายรุ่งวิทย์ ประนิธิ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด อนุกรรมการ
3. นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด อนุกรรมการ
4.พ.ต.อ.แสวง นาตาแสง ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด อนุกรรมการ
5. นายมาวิน ยศรุ่งเรืองวัฒนา ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด อนุกรรมการ
6. นายกัมพล กลิ่นเก้างิ้ว รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด อนุกรรมการ
7. นางไตรทิพย์ พุ่มศิลา คลังจังหวัดร้อยเอ็ด อนุกรรมการ
8. นางสุนีย์ ปรีพุทธรัตน์ ผู้แทนเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อนุกรรมการ
9. นางบัณจง ธนะแพสย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ
10. นางเยาวดี พันธ์หินกอง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด อนุกรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวสุรัสวดี โทหนองตอ นิติกร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวสุพัตตรา ตีชา นิติกร อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ร่วมกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการดำเนินคดี ทั้งสิ้น 5 ราย อนุมัติทุกราย เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ช่วยเหลือ…
-ให้คำปรึกษากฎหมาย
-รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
-ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
– ขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ
ถูกทำร้าย ถูกฆ่าตาย ถูกลูกหลง ถูกทำให้แท้งลูก ถูกข่มขื่น ถูกกระทำอนาจาร ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือตายจากการกระทำของผู้อื่น >> ขอรับเงินเยียวยาจากรัฐได้
-กองทุนยุติธรรม
+ ขอทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียมและอื่นๆ
+ ขอหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย
+ ช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
+ขอโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 2 (หลังสุดท้าย)
โทร 043-513-233

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ศรีไพร ทูลธรรม\\จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ