Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมกับ ชุดร่มบินจิตอาสา ชมรมร่มบินเชียงใหม่ ขึ้นบินสำรวจสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นควันพิษPM2.5 ในพื้นที่ เชียงใหม่ ลำพูน เพื่อสำรวจพื้นที่จุดที่ต้องเร่งดำเนินการ…..

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมกับ ชุดร่มบินจิตอาสา ชมรมร่มบินเชียงใหม่ ขึ้นบินสำรวจสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นควันพิษPM2.5 ในพื้นที่ เชียงใหม่ ลำพูน เพื่อสำรวจพื้นที่จุดที่ต้องเร่งดำเนินการ…..

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ร่วมกับ นายธีระศักดิ์ รูปสุวรรณ พร้อมสมาชิกชุดร่มบินจิตอาสา จากชมรมร่มบินเชียงใหม่ จำนวน 10 ลำ ขึ้นตรวจสอบบริเวณพื้นที่ อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เบื้องต้นจากการบินสำรวจพบพื้นที่การบินสำรวจ ไม่พบมีการเผาในพื้นที่ป่าเกิดขึ้น แต่พบกลุ่มควัน ขึ้นมาเป็นบางพื้นที่ สภาพอากาศกดทำให้หมอกควันไม่สามารถลอยสะลายตัวออกไป จึงทำให้หมอกควันหนาปกคลุมทั่วพื้นที่พบหมอกควันปกคลุมหนา และยังพบโรงงานมีการเผาปล่อยควันขึ้นสู่อากาศ จึงเร่งดำเนินการประสาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสันกำแพง เร่งเข้าดำเนินการ ขณะที่ยังพบชาวบ้านหลายจุดยังมีการเผาวัชพืช จึงประสานผู้นำชุมชน เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยชุดจิตอาสาร่มบินเสร็จสิ้นภารกิจ เวลา 09.00 น. และจะมีการขึ้นบินอีกครั้งสัปดาห์หน้าหรือช่วงที่หมอกควันหนาแน่นเพื่อสำรวจจุดเมื่อได้รับการประสานจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัยหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่
อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีชาวบ้านยังไม่ทราบมาตรการห้ามเผาตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ มีการเผาเศษวัชพืชตามบ้านเรือน จะเห็นกลุ่มควันพุ่งขึ้นมา จะไม่เกิดจุดความร้อนเหมือนการเผาในป่า และเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นควันพิษPM2.5 ลอยสะสมตัวตามจุดต่างๆ เบื้องต้นได้มีการรายงานให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัยหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปแก้ไขแจ้งให้ประชาชนรับทราบ