ข่าวรัฐสภา

สว.ลงพื้นที่โครงการหลวงสะโง๊ะ เพื่อรับทราบการดำเนินการและแนะนำแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่นิยม

สว.ลงพื้นที่โครงการหลวงสะโง๊ะ เพื่อรับทราบการดำเนินการและแนะนำแนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่นิยม

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ โครงการหลวงสะโง๊ะ อำเภอเชียงแสน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยนายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการ สว.พบประชาชน และคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปจากนายพันธุมาศ ทองกระจ่าง หัวหน้าโครงการหลวงสะโง๊ะ และหารือแผนดำเนินโครงการหลวงสะโง๊ะ

อำเภอเชียงแสน เพื่อเยี่ยมชมนวัตกรรมการแปรรูปดอกคาโมมายล์ ดอกเบญจมาศป่า (เก๊กฮวย) และพืชสมุนไพรอบแห้งที่สามารถลดการสูญเสียผลผลิตสดที่รอการอบแห้ง พร้อมทั้งได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงสะโง๊ะ ได้แก่ คาโมมายล์ และเก็กฮวยอบแห้ง และสนับสนุนการฝีมือชาวอ่าข่าที่นำมาเสนออีกด้วย
.
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน