Reporter&Thai Army ข่าวเชียงใหม่

ทหารสร้างห้องน้ำให้กับชาวเขาปลอดโรคติดต่อ

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
26-3-62-ทหารสร้างห้องน้ำให้กับชาวเขาปลอดโรคติดต่อ26 มีนาคม 2562
ในพื้นที่ชุมชนชาวเขาหลายหมู่บ้านที่เกิดโรคระบาด โรคพยาธิ เพราะไปเข้าป่าเพื่อถ่ายอุดจาระ และเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่แบบปล่อย ก็จะไปกินอุดจาระของคน คนกินหมูกินไก่ แบบสุกสุกดิบดิบเกิดการติดต่อของโรคพยาธิ สาเหตุเพราะที่ขาดแคลนส้วมซึมที่ถูกสุขะอนามัย และช่วยป้องกันโรคระบาดและพยาธิ ทาง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือจึงได้จัดสรรงบประมาณเข้าทำการช่วยเหลือ เพื่อให้ชาวเขาได้มีส้วมใช้เท่าเทียมกับประชาชนในพื้นที่อื่น ทางพันเอก ยอดชาย พวงวรินทร์ เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ รับมอบหมายจาก พลตรี บรรวัฒน์ พรหมจรรย์ ผู้บังคับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

 

ให้ทำการช่วยเหลือชาวเขาที่ไม่มีส้วมซึม ให้สร้างช่วยเหลือ ในพื้นที่หมู่บ้านที่ยากจนและขาดแคลน โดยมีนายปราโมทย์ เอื้ออำนวย ผู้อำนวยการองค์กรไฮฮุยประเทศไทย มาร่วมในการตรวจการสร้างส้วมให้กับประชาชนบ้าน ใน3 อำเภอ คือบ้านห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / บ้านโป่งจ๊อก ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่/ และบ้านดอยแม่ป่าไผ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ /รวมทั้งหมดจำนวน 28 หลังคาเรือน ที่ทางศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้จัดการสร้างส้วมให้และกำลังสร้างไปเรื่อยๆคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงกลางเดือนเมษายน 2562 นี้ ในการสร้างส้วมซึมพร้อมห้องน้ำที่มีขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 2.5 เมตร เป็นการก่ออิฐฉาบปูน หลังคาเป็นกระเบื้องลอนคู่ ข้างในจะมีอ่างเก็บน้ำ และหัวส้วมแบบนั่งยอง เพราะเหมาะกับพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง ได้กล่าวกำชับทุกครัวเรือนอย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด และขอแจ้งเบาะแสสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กับ เจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้เข้ามาทำการป้องกันและปราบปรามทันต่อเหตุการณ์

https://youtu.be/J8P2y6qethA