ข่าว พะเยา

พะเยา ยังปกคลุมไปด้วยหมอกควัน ไปทั่วจังหวัด

พะเยา ยังปกคลุมไปด้วยหมอกควัน ไปทั่วจังหวัด

จังหวัดพะเยายังมีค่าหมอกควัน PM 2.5 เกินมาตรฐาน เสภาพอากาศในจังหวัดพะเยา ยังปกคลุมไปด้วยหมอกควัน ไปทั่วจังหวัด จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ต.บ้านต๋อม อ.เมือง, พะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ กลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งประชาชนทั่วไป ต้องสวมหน้ากากอนามัยและสวมใส่แว่นตา เพื่อป้องกันหมอกควัน เข้าสู่ร่างกาย

 

ขณะที่พื้นที่จังหวัดพะเยายังเกิดไฟป่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ จึงได้มอบหมายสั่งการให้ นายกษิดิศ อินปั๋น ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอดอกคำใต้ นำกำลังชุดดับไฟป่าประจำหมู่บ้านของ ตำบลสันโค้ง เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ (หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยชุมภู) ชุด ชป.รส.อ.ดอกคำใต้ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต.สันโค้ง จำนวน 40 นาย พร้อมอุปกรณ์ดับไฟเพื่อเข้าดำเนินการดับไฟป่า ที่กำลังลุกลาม บริเวณห้วยงูเหลือม หมู่ที่ 6 ต.สันโค้ง และ ห้วยตาแซะ หมู่ที่ 9 ตำบลสันโค้ง จำนวน 2 จุดจนท. สามารถดับไฟได้ คาดความเสียหายจำนวน 20 ไร่ สาเหตุเกิดจากการล่าสัตวุ์

https://youtu.be/ajtn7SN4UU4