Reporter&Thai Army

พ.อ.พงศธร นิพภยะ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ.และผู้แทน รอง ผอ.รมน.จว.ก.พ.ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร.เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2562

เมื่อ 26 มี.ค.62,1000 พ.อ.พงศธร นิพภยะ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ.และผู้แทน รอง ผอ.รมน.จว.ก.พ.ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร.เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2562 ณ หอประชุมจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.ก.พ.เป็นประธาน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และมี อปพร.เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน และมีการสาธิตการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัย ของศูนย์ อปพร.เขต 8 รวมถึงพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ แก่ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น และ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2562