Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ล. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ (ส.พัน.๔ พล.ร.๔) ร่วมกับ นายอำเภอวัดโบสถ์, นายก อบต.บ้านยาง, เหล่ากาชาดอำเภอวัดโบสถ์, ผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมเข้าตรวจสอบให้กับเหตุไฟไหม้บ้านพักอาศัยของ นายพิเชษฐ์ ถมดี หมู่๙ บ้านเนินตาเกิด ได้รับความเสียหายทั้งหลัง

เมื่อ ๒๖๑๑๐๐ มี.ค.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ล. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ (ส.พัน.๔ พล.ร.๔) ร่วมกับ นายอำเภอวัดโบสถ์, นายก อบต.บ้านยาง, เหล่ากาชาดอำเภอวัดโบสถ์, ผู้ใหญ่บ้าน
ได้ร่วมเข้าตรวจสอบให้กับเหตุไฟไหม้บ้านพักอาศัยของ นายพิเชษฐ์ ถมดี หมู่๙ บ้านเนินตาเกิด ได้รับความเสียหายทั้งหลัง จึงได้มอบของช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ส่วนการช่วยเหลือ ทางจังหวัดฯจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป
ณ บ้านเนินตาเกิด หมู่๙ ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จว.พล. จำนวนผุ้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๕ คน