ข่าว ลำพูน

พาณิชย์ลำพูน จับมือกรมการค้าภายใน จัดเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย ลำไยและลิ้นจี่ โดยนำแนวทางตลาดนำการผลิต (Demand driven) ตกลงซื้อขาย 8 สัญญา ปริมาณรวม 5,270 ตัน มูลค่ารวม 223.80 ล้านบาท

พาณิชย์ลำพูน จับมือกรมการค้าภายใน จัดเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย ลำไยและลิ้นจี่ โดยนำแนวทางตลาดนำการผลิต (Demand driven) ตกลงซื้อขาย 8 สัญญา ปริมาณรวม 5,270 ตัน มูลค่ารวม 223.80 ล้านบาท

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับกรมการค้าภายใน จัดการประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย ลำไยและลิ้นจี่ ผ่านตลาดข้อตกลง โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน ณ ร้านเชฟเฮ้าส์ นครลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน เกษตรจังหวัดลำพูน และสหกรณ์จังหวัดลำพูน ร่วมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับกรมการค้าภายใน ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไย และลิ้นจี่ ให้มีตลาดรองรับและให้มีการขยายช่องทางการตลาด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้น โดยนำแนวทางตลาดนำการผลิต (Demand driven) สร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกร และกำหนดปริมาณความต้องการด้านตลาด ซึ่งใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน ตกลงซื้อขายสินค้าเกษตรที่มีข้อตกลงไว้ล่วงหน้าระหว่างเกษตรกรผู้ผลิต กับผู้รับซื้อ ห้าง Modern trade

ซึ่งผลการดำเนินการดังกล่าว มีผู้ซื้อ (Tops Lotus Big C Makro The Mall) กับ กลุ่มเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจาก จังหวัดลำพูน ตกลงซื้อขายลำไยและลิ้นจี่ จำนวน 8 สัญญา ปริมาณรวม 5,270 ตัน (ลำไย 4,620 ตัน /ลิ้นจี่ 650 ตัน) มูลค่ารวม 223.80 ล้านบาท

.

.

…………..
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน