Reporter&Thai Army ข่าว เพชรบูรณ์

กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดแถลงข่าวครั้งที่ 27

กองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดแถลงข่าวครั้งที่ 27 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วย จำนวน 5 เรื่อง มีสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จากหลายสังกัดร่วมรับฟังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ณ กองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ กองบังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วย มีจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.โครงการทหารพันธุ์ดี 2.การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต 3.การขนย้ายข้าวสารเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภค 4.การปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 5.การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้

ทั้งนี้ พลโท ธวัช ศรีสว่าง รองผอ.ศูนย์ปกครองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 3 ร่วมรับฟังการแถลงข่าวครั้งที่ 27 พร้อมทั้งมอบเมล็ดพันธ์พระราชทานให้กับสื่อมวลชนที่ร่วมรับฟังการแถลงข่าว โดยมี พันเอก ทรงยศ ทองก้อน รองผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 พันโท เจษฎา แก้วษา ผบ.ป.21 พัน 30 ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำคณะสื่อมวลชนเข้าทำข่าวโครงการทหารพันธ์ดี ที่มีการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์หลากหลายชนิด และหากมีหน่วยงานใด หรือประชาชนสนใจสามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชม ศึกษาหาความรู้ได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์