Reporter&Thai Army

สนภ.3 นทพ. ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า ประจำปี 2562

# สนภ.3 นทพ. ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า ประจำปี 2562 #

เมื่อ 26 เม.ย.62
บก.ทท.(นทพ.)

โดย
สนภ.3 นทพ.

ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า ประจำปี 2562

โดยมี…นาย ถนอม กุยแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธาน

ณ ลานกีฬาใต้สะพานวงแหวนรอบกลาง บ.ป่าแดดใต้ ม.7 ต.ป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่