ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…เปิดหน่วย”บริการปฐมภูมิ” สถานพยาบาลในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด

https://youtu.be/e_l1TQ0qiNY

https://youtu.be/_VMqFhrlfo8
ร้อยเอ็ด…
เปิดหน่วย”บริการปฐมภูมิ” สถานพยาบาลในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด

*สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ได้มอบหมายกรมราชทัณฑ์ กระทรวงสาธารณะสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ ดำเนินการให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงสิทธิทางสุขภาพ อันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของรัฐธรรมนูญ.และเข้าถึงบริการสาธารณะสุขอันมีมาตรฐาน และประสิทธิภาพที่พึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน**วันนี้ 26 เม.ย.2562 เวลา 09.00 น นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด.เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิด หน่วยบริการปฐมภูมิ สถานพยาบาล ในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกล่าวให้โอวาท มี พ.อ.ศิวพล บุญรินทร์ รองฯ ผอ.ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน จากนี้ยังมีรองนายก อบจ./นายแพทย์ สสจ./ยุติธรรมจังหวัด/คุมประพฤติจังหวัด/ร่วมเป็นเกียรติ์***นายเกษมศานต์ บุญญจินดา นิลวงค์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหาร และ ปฎิบัติการรับผิดชอบดูแลผู้ต้องขังชายหญิงจำนวนกว่า 3,300 คนมีพันธกิจหลักในการควบคุมผู้ต้องขังให้รับโทษทัณฑ์ตามคำสั่งศาลที่พิพากษาลงโทษมาแล้วเพื่อปรับเปลี่ยนให้ผู้ต้องขัง ให้เป็นคนดี คนเก่ง คืนสู่สังคม เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด กรมราชทัณฑ์ ยังต้องมีหน้าที่ในการให้สวัสดิการรับผิดชอบด้านความเป็นอยู่/ด้านการดูแลสุขภาพ ให้ผู้ต้องขังได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ภายใต้เครือข่าย หลักประกันสุขภาพโรงพยาบาลร้อยเอ็ด.

ดำเนิน พรมไชยา/ภาพ-ข่าว