ข่าวเชียงใหม่

รพ.ลานนา ร่วมงานรดน้ำดำหัวหอการค้าจ.เชียงใหม่ “สืบสานล้านนา หอการค้าฮ่วมใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

รพ.ลานนา ร่วมงานรดน้ำดำหัวหอการค้าจ.เชียงใหม่ “สืบสานล้านนา หอการค้าฮ่วมใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 หอการค้าเชียงใหม่ นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานประเพณีรดน้ำดำหัว “สืบสานล้านนา หอการค้าฮ่วมใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม และสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวในเทศกาลปี๋ใหม่เมืองของคนล้านนา แก่อดีตประธานหอการค้าและผู้อาวุโส พร้อมสังสรรค์ระหว่างองค์กรพันธมิตรต่างๆ ร่วมกัน ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา นางจันทนา จารุเศรณี หัวหน้าแผนกลูกค้าสัมพันธ์ และนางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด และตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม พร้อมทีมงาน ได้ร่วมขบวนดำหัว และออกบูธประชาสัมพันธ์ แนะนำโรงพยาบาลด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr. จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา