ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

24 พฤษภาคม 67 ที่ศูนย์การค้าเซนทรัลสมุย นายแพทย์อรุณ กิจมหาตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย เปิดงานฉลอง 20 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย “Sharing Smiles แบ่งปันรอยยิ้มให้ชาวสมุย”

ในการนี้ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านใต้เกาะสมุย ได้ร่วมในการออกบูธเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านใต้เกาะสมุย ร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย กับกิจกรรมปล่อยปูม้าจำนวน 4,000,000 ตัว ร่วมกับธนาคารปูม้า บ้านใต้เกาะสมุย คืนปูม้าสู่ทะเลไทย โดยมีคุณณรงค์ศักดิ์ เต็มโภคา ประธานฯกลุ่ม และคณะ เป็นผู้รับมอบ เพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทย ต่อไป