ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวอุตรดิตถ์ ข่าวเด่น

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ นำคาราวานรถโฟร์วีลไดรฟ์ เดินทางชมสวนลุงเสริม สาธิตการตัดทุเรียน

นายศิริวัฒน์ บุพผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อม นางสายสมร ทองกองทุน รองนายกเหล่ากาชาด จ.อุตรดิตถ์ นายวรเชษฐ์ ชาวเหนือ เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ พล.ต.ต.สุทธิพงศ์ เป๊กทอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ นายณรงค์พันธ์ เจนประกอบกิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นายศศิน ดิศวนนท์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ นางพรทิพย์ศรีสมโภชน์ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอลับแล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร หัวหน้าส่วนราชการและคณะสื่อมวลชน ร่วมคาราวานรถโฟร์วีลไดรฟ์ เดินทางขึ้นสวนลุงเสริม หมู่ที่ 1 ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พาชมสวนทุเรียน สาธิตการตัดทุเรียนพันธุ์ขึ้นชื่อ หลงลับแล หลินลับแล ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเดินทางมาชิมทุเรียนถึงสวน เพื่อให้ได้บรรยากาศที่เป็นแบบธรรมชาติ ชึ่งผลผลิตทุเรียนเริ่มออกช่วงตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กันยายน


ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ มีผลทรงกลม หรือกลมรี ปลายผลนูน ฐานผลค่อนข้างใหญ่ ก้านผลมีขนาดใหญ่ ผลค่อนข้างเล็ก น้ำหนักผลในช่วง 1-2 กิโลกรัม เปลือกบาง หนามผลเว้าปลายแหลม หนามปลายผลและรอบขั้วผลโค้งงอ มีสีเขียวอมเหลือง ร่องพลูไม่ชัดเจน เนื้อมากสีเหลืองเข้ม เนื้อแห้งละเอียดเหนียวไม่มีเส้นใย มีกลิ่นอ่อน รสชาติหวานมัน เมล็ดลีบเล็ก

ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ มีผลทรงกระบอก ปลายผลนุ่ม ฐานผลนุ่ม ร่องพลูชัดเจน ผลค่อนข้างเล็กน้ำหนักผลในช่วง 1 -3 กิโลกรัม เปลือกบาง ผิวเปลือกสีเขียวอมเหลือง หนามผลโค้งงอ แหลมคม เนื้อมากไม่แฉะ ละเอียดเหนียวแห้ง เส้นใยน้อย เนื้อสีเหลืองเข้ม รสชาติหวานมัน กลิ่นอ่อน มีเมล็ดลีบเล็กและที่สำคัญทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ และทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์ ต้องปลูกในเขตพื้นที่อำเภอลับแล อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และอำเภอท่าปลา ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เท่านั้น


จังหวัดอุตรดิตถ์เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน จำนวน 7,145 ราย พื้นที่ปลูก 49,830 ไร่ ผลผลิตรวม 33,854.28 ตัน ซึ่งในปี 2566 สามารถสร้างรายได้ให้ชาวสวนทุเรียน คิดเป็นมูลค่าประมาณกว่า 7,485 ล้านบาท สำหรับฤดูกาลผลิตปี 2567 นี้ ผลผลิตทุเรียนของจังหวัดอุตรดิตถ์ เก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม มีผลผลิตทุเรียนรุ่นแรกออกสู่ท้องตลาด ร้อยละ 10 คิดเป็น 3,385.43 ตัน และในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม เป็นช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวทุเรียนมากที่สุด ประมาณร้อยละ 85 คิดเป็น 28,776.14 ตัน และในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน เป็นทุเรียนรุ่นสุดท้าย คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาด ประมาณร้อยละ 5 หรือคิดเป็น 1,692.72 ตัน

นาคา คะเลิศรัมย์รายงาน