ข่าวกระแสสังคม

อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายครรชิต ดีหนองยาง นายอำเภอเชียงขวัญ ตำรวจภูธรเชียงขวัญ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ชาวอำเภอเชียงขวัญ เข้ากิจกรรม

 

นายครรชิต ดีหนองยาง นายอำเภอเชียงขวัญ กล่าวว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ โดย พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ และพลเอกศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและปลัดกรุงเทพมหานคร โดยมีประเด็นหลัก 6 ประเด็น ประกอบด้วย ป้ายกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ปลูก-ขยายต้นรวงผึ้ง กิจกรรมจิตอาสาประกวดจัดสวนสาธารณะ กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติระดั

 

บตำบล กิจกรรมขุดลอกคลองส่วยจังหวัดนนทบุรี และนิทรรศการโครงการจิตอาสาฯ
ทั้งนี้อำเภอเชียงขวัญ ได้ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก

Comments are closed.