Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีรำเฉลิมฉลอง 243 ปี เมืองร้อยเอ็ด ในงานเล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี มีผู้รำจำนวน 10,101 คน

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีรำเฉลิมฉลอง 243 ปี เมืองร้อยเอ็ด ในงานเล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี มีผู้รำจำนวน 10,101 คน จากทุกอำเภอ ทุกองค์กร ในจังหวัดร้อยเอ็ด

 

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดพิธีรำเฉลิมฉลอง 243 ปี เมืองร้อยเอ็ด ภายใต้งานฉลอง 243 ปี พระบารมีปกเกล้าชาวร้อยเอ็ด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วมรำและร่วมชมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก
นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลอง 243 ปี เมืองร้อยเอ็ดภายใต้ร่มพระบารมีปกเกล้าชาวร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการก่อตั้งเมืองร้อยเอ็ด ให้ประชาชนรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญในสิ่งที่บรรพบุรุษในอดีตได้ร่วมกันสร้างขึ้นมา ให้ประชาชนเกิดความสามัคคีและสำนึกรักบ้านเกิดของตนเอง รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุก

 

พระองค์ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดร้อยเอ็ดนำไปสู่สาก


กิจกรรมรำเฉลิมฉลองในครั้งนี้มีผู้ร่วมรำจำนวน 10,101 คนจากทุกอำเภอ ทุกองค์กร แต่ละชุดต่างใส่เสื้อคนละสีเป็นชุดๆไปตามี่จัดไว้ ประพันธ์บทร้องโดยนางฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2536 สาขาศิลปะการแสดง(หมอลำ) ใช้เวลาในการรำทั้งสิ้นจำนวน 15 นาที นับว่าเป็นการรำครั้งประวัติศาสตร์ข

 

องจังหวัดร้อยเอ็ด ที่มีผู้ร่วมรำเฉลิมฉลองเมืองร้อยเอ็ด ถึง 10,101 คน สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมรำ และผู้ชมเป็นที่สุด นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน โดยโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง และมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ให้ชม อย่างต่อเนื่อง
เหยี่ยวข่าว/รายงาน