Uncategorized

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:30 น พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยบุคลากรของโรงพยาบาลฯ“เราทำความดีด้วยหัวใจ”ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ กวาดทำความสะอาดถนนรอบโรงพยาบาลฯ ลอกท่อน้ำทิ้ง ตัดแต่งกิ่งไม้ ฯลฯ พร้อมขอบคุณนายจิตต์เกษม ธนนิโรจน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดส่งอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม 5 ส เราทุกคนร่วม“ทำความดีด้วยหัวใจ”เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
กณต ทาทิพย์ รายงาน