Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด ชื่นชมเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562

จังหวัดร้อยเอ็ด ชื่นชมเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ นายวิรุฬ พรรณเทวี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความร่วมมือจังหวัดร้อยเอ็ด พิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่นระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา จำนวน 2 คน เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักเกณฑ์และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้พิจารณาคัดเลือกมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กดีเด่น จำนวน 3 คน ประกอบด้วย เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ เด็กหญิงบุณรดา ครองศรัทธา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และเด็กชายชินกฤต ภักดีพล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง


//////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด