Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมการจัดจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละธงฟ้าราคาประหยัด ณ บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมการจัดจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละธงฟ้าราคาประหยัด ณ บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้(27 กันยายน 2562)เมื่อเวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมการจัดจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละธงฟ้าราคาประหยัด ณ บริเวณหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด นางลักษมี รุจิระมานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นายปรีชา อารยะสัจพงษ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด และนายประสิทธิ์ หลวงมณี ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร 4.0 ร้อยเอ็ด จำกัด ร่วมต้อนรับ.

ด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร 4.0 ร้อยเอ็ด จำกัด จัดจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ประสบปัญหาราคาสุกรมีชีวิตตกต่ำ ประกอบกับเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้ผู้บริโภคในจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
****จึงได้กำหนดจัดจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละธงฟ้าราคาประหยัด *(ทุกวันอังคารและวันศุกร์ )*โดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 25 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น.**!! ปริมาณการจำหน่าย 1,000 กิโลกรัมต่อวัน โดยจำหน่ายหมูเนื้อแดง สามชั้น ซี่โครง และเครื่องใน ราคากิโลกรัมละ 99 บาท หัวและหนังหมู กิโลกรัมละ 50 บาท และมันหมู กิโลกรัมละ 25 บาท จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเลือกซื้อเนื้อสุกรชำแหละคุณภาพดี ราคาประหยัด ได้ในวันและเวลาตามที่กำหนดต่อไป.

///////////////////////
ข้อมูลเครดิต:ภาพข่าว:ป.Jack Takoon Jamvijak **
ศรีไพร ทูลธรรม::ผู้สื่อข่าว
สำนักข่าว:tiger news tv.com/ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด:รายงานสถานการณ์วันนี้ครับผม