ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

คณะสงฆ์วัดสันติธรรมพร้อมคณะศรัทธาประชุมวางแผนงานสมโภชพระธาตุสันติเจดีย์ วัดสันติธรรม จ.เชียงใหม่ กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

คณะสงฆ์วัดสันติธรรมพร้อมคณะศรัทธาประชุมวางแผนงานสมโภชพระธาตุสันติเจดีย์ วัดสันติธรรม จ.เชียงใหม่ กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 27 ก.ย.เวลา 09.30 น. ที่วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระครูวิมลธรรมรัต เจ้าคณะอำเภอจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม พร้อมด้วย พระกิตติวิมล เจ้าคณะอำเภอเชียงใหม่-หางดง ,สำนักพระพุทธศาสนา จ.เชียงใหม่,วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ,ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ช้างเผือก,ประธานชุมชนสันติธรรม,สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ,โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะศรัทธาวัดสันติธรรม และผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 105 คน ได้จัดให้มีการประชุมวางแผนงานสมโภชพระธาตุสันติเจดีย์ วัดสันติธรรม และเสนาสนะ ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563

พระครูวิมลธรรมรัต เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม เจริญพรว่า งานสมโภชพระธาตุสันติเจดีย์ วัดสันติธรรม และเสนาสนะ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 จะมีขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุรอบเมืองเชียงใหม่ รับไทยทานจากหัววัดต่างๆ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนเช้าจะมีการตักบาตรพระสงฆ์ 150 รูป พิธีทักษิณานุปทาน ถวายระบูรณษจารย์ และพิธีประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอัญเชิญแก้วยอดฉัตรทองคำ ขึ้นสู่องค์เจดีย์ ประธานฝ่ายสงฆ์และพระราชาคณะเจริญชัยมงคลคาถา ลั่นฆ้อง กลองระฆัง ถวายวัตถุไทยทาน พระสงฆ์สวดอนุโมทนา
เพื่อความเป็นสิริมงคลกับทางวัดสันติธรรมและจังหวัดเชียงใหม่ พิธียกแก้วยอดฉัตรพระธาตุสันติเจดีย์ คณะกรรมการวัดสันติธรรม มีความประสงค์จะกราบทูลเชิญ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิรพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้เสด็จมาเป็นประธานในพิธี จึงได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมและการถวายความปลอดภัยดังกล่าว.

ทรงวุฒิ ทับทอง