Uncategorized ข่าว พะเยา อาหารและยา เกษตรกร

พะเยา ศิลปินเมืองพะเยาและภรรยาตามรอยพ่อศาลเศรษฐกิจพอเพียงยังยืน

พะเยา ศิลปินเมืองพะเยาและภรรยาตามรอยพ่อศาลเศรษฐกิจพอเพียงยังยืน

ศิลปินเมืองพะเยาพร้อมภรรยา ในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สืบสานเดินตามรอยพ่อน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการใช้พื้นที่ประมาณสองไร่เศษ สรรค์สร้างเป็นไร่นาส่วนผสม รวมทั้งปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์ ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและสามารถสร้างรายได้ในแต่ละวันได้อย่างดีพอเพียงอยู่สบาย

นายแทน วาเพชร อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 16 ตำบลแม่นาเรือ ออำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ศิลปินเมืองพะเยา และนางขนิษฐา วาเพชร ภรรยา กำลังทำกิจกรรมของตนเองทั้งการวาดรูปและเพาะพันธ์ยอดอ่อนทานตะวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของสองสามีภรรยาดังกล่าวที่น้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในชีวิตครอบครัว จนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี

โดยนางขนิษฐา บอกกว่า ตนเองพร้อมกับสามี ก็ได้ช่วยกันพัฒนาที่ดิน ที่อยู่หลังบ้าน ประมาณ 2 ไร่เศษ โดยแบ่งเป็นปลูกข้าว 1 ไร่ ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ กับบ้านหลังเล็กๆ 1 ไร่ ภายใต้หลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 และดำเนินชีวิตครอบครัวอย่างเรียบง่าย โดยตนเองจะปลูกพืชผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน เนื่องจากดูแลง่าย เพื่อไว้บริโภคและจำหน่าย ปัจจุบันตนเองนั้นได้ปลูกผักหลายชนิด อาทิ คะน้า ผักกาด ชะอม พริก ต้นหอม กะหล่ำปลี ตะไคร้ ขิง ข่า มะนาว มะเขือยาว กระเพรา และผักที่เป็นจำพวกของเครื่องแกงแค ผลไม้ต่างๆ นานาชนิด นอกจากนี้ยังมีบ่อเลี้ยงปลา และเลี้ยงไก่และเป็ดไข่ เพื่อบริโภคในครอบครัวด้วย สามีซึ่งเป็นศิลปินเมืองพะเยา ก็ไม่ได้ทิ้งงานด้านศิลปะ และจะทำควบคู่กันไป เนื่องจากว่าหลังจากตนเองได้มาปลูกผัก ทำสวนครัว เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ตนเองมีความสุขดีที่ได้ทำ และผักที่ ตนเองปลูกนั้นปลอดสารพิษทั้งหมด ใช้ปุ๋ยที่หมัก ผสม ขึ้นเอง โดยเน้นปลูกไว้กินเองบ้าง แบ่งขายตามตลาดในหมู่บ้าน และสามารถเก็บส่งขายตามตลาดได้ทุกวัน และแบ่งให้เพื่อนบ้านบ้าง โดยปัจจุบัน ผักที่ประชาชนส่วนใหญ่ นิยมบริโภคนั้นจะเป็นผักปลอดสารพิษ จึงเป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะยอดอ่อนทานตะวัน ที่ตนเองจะลงมือทำโดยการเพาะยอดอ่อนออกจำหน่ายในทุกๆวัน ก็จะมีการเก็บผลผลิตส่งขายจนบางครั้งเก็บส่งขายแทบไม่ทัน จึงสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวเป็นอย่างดี ซึ่งการนำแนวทางดังกล่าวมาทำสามารถอยู่ได้อย่างสบาย และมีความสุขเนื่องจากพืชผักสวนครัวดังกล่าวนั้น เราจะเลือกสรรพืชผักที่สามารถใช้รับประทานได้ก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นเหลือจากการรับประทานก็จะแบ่งขายจึงทำให้แทบทุกวันรายจ่ายนั้นแทบจะไม่ต้องใช้เลย จึงถือว่าแนวทางของการยึดหลักการพอเพียงเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวอยู่ได้อย่างมีความสุข

สัมภาษณ์… นางขนิษฐาว่าเพชรอายุ 47 ปีบ้านเลขที่ 116 หมู่ 16 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 089-5537338