Reporter&Thai Army

ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีในพื้นที่ฯ ว่ามีนักพนันแอบเล่นการพนันในสวนลำไยหลังบ้าน จึงได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว

เมื่อ 25 ก.ย.61, 1500 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ สภ.ลี้ และ ฝ่ายปกครอง อ.ลี้ พร้อมสมาชิก อส. หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีในพื้นที่ฯ ว่ามีนักพนันแอบเล่นการพนันในสวนลำไยหลังบ้าน จึงได้สนธิกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นสวนลำไยของ นางณัฐณิชา จินาจันทร์ อยู่บ้านเลขที่ 54 ม.8 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จว.ล.พ. ผลการปฏิบัติฯ ตรวจพบว่าเป็นสถานที่เล่นการพนันจริง และมีร่องลอยเล่นการพนัน แต่ไม่พบนักเล่นการพนันแต่อย่างใด จนท.จึงขอให้นางณัฐณิชาฯ ได้ทำการรื้อถอน สถานที่เล่นการพนันออกเสีย ซึ่งนางณัฐณิชาฯ ได้ยอมรับว่ามีการเล่นการพนันจริง แต่วันนี้ไม่ได้เล่น และได้หยุดเล่นมา 2 วันแล้ว และได้ทำการรื้อถอนสถานที่ที่เคยเล่นการพนันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว