Uncategorized

ร้อยเอ็ด… พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการ“ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้ผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ร้อยเอ็ด…
พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการ“ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้ผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
วันนี้พุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสุธีย์ ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางไปร่วมพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการ“ปรับสภาพแวดล้อม และ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้้เหมาะสม และปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ.บ้านเลขที่ 130 หมู่ 2 บ้านโพธิ์สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

โดยมี นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง นายเสฎฐพันธ์ เวียงภักดิ์ นายก อบต.นาอุดม พร้อมกำนัน ผญบ.และชาวบ้าน ตำบลนาอุดมให้การต้อนรับ ในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการ”ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศรัย ให้ผู้สูงอายุ”ให้กับนายอนงค์ แสนมนตรี อายุ 78 ปี เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และ เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย อาชีพรับจ้าง แก่ชราภาพมากแล้ว อดีตอยู่ตัวคนเดียวในเพิงไม้มุงหญ้าคาเก่าๆ ข้างถนนติดชายทุ่งนา..

นายเสฎฐพันธ์ เวียงภักดิ์ (คลิป) นายก อบต.นาอุดม อ.โพนทอง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าโดย องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมแรงงานอาสาจากชาวบ้านตำบลนาอุดม อ.โพนทองได้ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุให้เหมาะสม และ มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิต ในครั้งนี้ในวงเงิน พมจ.20,000 บาท อบต.นาอุดม 5,000 บาท..

 

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน