สถานที่ท่องเที่ยว

พะเยา ไซใหญ่ที่สุดในโลกแลนด์มาร์คท่องเที่ยวใหม่ริมกว๊านพะเยา

พะเยา ไซใหญ่ที่สุดในโลกแลนด์มาร์คท่องเที่ยวใหม่ริมกว๊านพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกับชาวบ้านบ้านสันป่าค่าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสาง สร้างไซยักษ์ขนาดใหญ่ไว้ริมกว๊านพะเยา ฝั่งทิศตะวันตก เล่าถึงเรื่องราวชีวิตของการทำประมงพื้นบ้านของชาวบ้าน และหวังเป็นจุดแลนด์มาร์คการท่องเที่ยว รับเทศกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึงนี้

 

นายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่บ้านสันป่าค่าง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสาง ต่างร่วมมือกันทำไซ ขนาดยักษ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์จับปลาชนิดหนึ่งของชาวบ้าน ที่ทำจากไม้ไผ่ ไว้บริเวณริมกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน หลังชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ จึงนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้าน ที่มีความผูกพันกับการประมงพื้นบ้านมาเป็นเวลานานจึงได้ร่วมมือกันทำการจักสานไซ ที่มีขนาดใหญ่ไว้ริมกว๊านพะเยา หวังเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในการท่องเที่ยว ที่ในฤดูกาลท่องเที่ยวมักจะมีผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

โดยนายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง กล่าวว่า ในพื้นที่ดังกล่าวของตนเองนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีอาชีพเกษตรกรรม และประมงพื้นบ้าน เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับกว๊านพะเยา ทางหมู่บ้านจึงได้ร่วมมือกันคิดว่าจะนำภูมิปัญญาของชาวบ้านออกมาเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว จึงได้ร่วมมือกันทำไซ อุปกรณ์จับปลาชนิดหนึ่งของชาวบ้าน ที่ใช้ภูมิปัญญาในการทำโดยวิธีการจักสานไม้ไผ่ ซึ่งชาวบ้านที่นี่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการจักสานอยู่แล้ว จึงได้ทำไซขนาดยักษ์ใหญ่ขึ้นริมกว๊านพะเยา ให้เป็นแลนด์มาร์คของการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวบ้านที่นี่ โดยขนาดของไซดังกล่าวจะมีความยาวกว่า 25 เมตร กว้าง 4.5 เมตร สูง 4 เมตร ถือว่าเป็นไซขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ ซึ่งจะรองรับนักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายรูปและเที่ยวชมพูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านสาง สำหรับฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะถึงนี้

 

สัมภาษณ์…นายประสงค์ เหล็กกล้า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา