ข่าวรัฐสภา

กมธ.การกฎหมายฯ ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานอัยการสูงสุด

กมธ.การกฎหมายฯ ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานอัยการสูงสุด

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ สำนักงานอัยการสูงสุด คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา นำโดยพลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม กรรมาธิการ นายจัตุรงค์ เสริมสุข กรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ

เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีค้างมากและคดีค้างนานและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2566 – 2580) โดยมีนายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ รองอัยการสูงสุด นายโชคชัย ทิฐิกัจจธรรม ผู้ตรวจอัยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน