ข่าวรัฐสภา

กมธ.การเกษตรฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตรเพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตร

กมธ.การเกษตรฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการเกษตรเพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตร

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา นำโดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับและกล่าวสรุปภาพรวมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ซึ่งได้มีการลงนามในการจัดทำ Master plan แล้ว และได้ยืนยันการใช้พื้นที่ โดยกรมวิชาการเกษตรได้จัดทำคำของบประมาณในปี 2567

จากนั้นจะมีการเตรียมพื้นที่และก่อสร้างเตรียมต้นไม้ที่เหมาะสมสำหรับส่วนที่มีคุณสมบัติต่างๆ ตามข้อกำหนดของ AIPH และบริบทของพื้นที่ เตรียมแผนเชิงลึกและรายละเอียดของการจัดนิทรรศการการประกวด การประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมงานในประเทศต่างๆ ที่มีการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้มีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นให้มีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก

จากนั้น คณะได้เยี่ยมชมพื้นที่จัดงานพืชสวนโลก ณ บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแด ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน