Uncategorized

นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ร่วมให้กำลังใจสาวงามผู้เข้าประกวดธิดากาชาดอำเภอเดชอุดม

– อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลางงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม 2562 นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม ร่วมให้กำลังใจสาวงามผู้เข้าประกวดธิดากาชาดอำเภอเดชอุดม 2562 ทั้ง 25 สาวงามในรอบแรก

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจำนวนมากให้กำลังใจสาวงามผู้เข้าร่วมประกวด ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคัก โดยกำหนดการประกวดธิดากาชาดอำเภอเดชอุดม 2562 รอบตัดสินในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม