Reporter&Thai Army

พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. เข้าร่วมพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถและผู้ขับรถโดยสารสาธารณะและจุดบริการอำนวยความสะดวก ให้กับผู้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

เมื่อ 2ุุ61000 ธ.ค.61 พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. เข้าร่วมพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถและผู้ขับรถโดยสารสาธารณะและจุดบริการอำนวยความสะดวก ให้กับผู้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ จุดตรวจบังคับใช้กฎหมาย (บริเวณฝั่งตรงข้ามจุดตรวจสถานีตำรวจทรงธรรม) ต.ทรงธรรม อ.เมือง จว.กำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.จว.ก.พ. เป็นประธาน และมีหน.สว่นราชการ, ภาคเอกชน,มูลนิธิกู้ภัยสว่าง,กู้ภัยข่าวภาพ,อาชีวะอาสา,เข้าร่วมพิธีเปิด ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย