พิธีเปิดงานวันพิการสากลจังหวัดราชบุรีประจำปี2562ณโรงยิมเนเซี่ยมอ.เมืองจ.ราชบุรี


จ.ราชบุรี/พิธีเปิดงานวันพิการสากลจังหวัดราชบุรีประจำปี2562ณโรงยิมเนเซี่ยมอ.เมืองจ.ราชบุรี

วันที่26 ธ.ค.2562นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนางชื่นจิตร คุปต์กาญนากุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรีร่วมเปิดงานวันพิการสากลจังหวัดราชบุรีเพื่อใหเกิดขวัญและกำลังใจให้แก่คนพิการที่ให้คำมั่นว่า”เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”และได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาไม่ว่าจะมีกฎหมายสำหลับการจ้างงานคนพิการสิทธิและสวัสดิการต่างๆเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการหรือการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหลับคนพิการตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมแบ่งปันดูแลช่วยเหลือคนพิการดังที่มีการเสนอผ่านสื่อต่างๆนับว่าเป็นประโยชน์และเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องคนพิการให้มีคุณค่าและมีความเสมอภาคเท่าเทียมบุคคลทั่วไป

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

,