นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท.(ท)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บังคับการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถาบันการศึกษาและผู้นำองค์กรเอกชน

วันนี้ 27 ก.พ.62 เวลา09.30 พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จว.ส.ท.(ท)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสุโขทัยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บังคับการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถาบันการศึกษาและผู้นำองค์กรเอกชน ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 ณ ห้องศรีสัชนาลัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมี ผวจ.ส.ท./ผอ.รมน.จว.ส.ท. เป็นประธานการประชุม