สถานที่ท่องเที่ยว แถลงข่าว

สุโขทัยเปิดศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ สนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 นี้

สุโขทัยเปิดศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ สนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 นี้วันนี้ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.45 น. จังหวัดสุโขทัยจัดประชุมแถลงข่าวจังหวัดสุโขทัยพบสื่อมวลชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยในวันนี้นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้เป็นประธานเปิดเปิดศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัยและนิทรรศกาลโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

 

จากนั้นนายวราดิศร อ่อนนุช นายอำเภอสวรรคโลกแถลงข่าวการจัดงานวันหมากม่วง หมากปรางและผลไม้ของดีศรีสวรรคโลก ครั้งที่ 13 ที่กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 1 เมษายนนี้ (รวม 7 วัน 7 คืน) โดยมีกิจกรรม การออกร้านจำหน่ายผลไม้ และผลิตผลทางการเกษตร การประกวดผลไม้ การจำหน่ายสินค้า OTOP การประกวดธิดาชาวสวน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เป็นต้น
นอกจากนนี้ บริษัทสุโขทัยพัฒนาเมือง ได้จัดทำนวัตกรรมต้นแบบ การพัฒนาเส้นทางรถคอกหมู ,การเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดสุโขทัย ,การเตรียมความพร้อมการจัดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ ด้วย