Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่ รส. มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2ม.2 พัน.15 (อ.นาน้อย) เข้าร่วมกิจกรรมตาม โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในกิจกรรม ทำความสะอาดถนน ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ เก็บขยะบริเวณหน้าสำนักงาน

เมื่อ 27 ก.พ. 62 , 09.00 กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่ รส. มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2
ม.2 พัน.15 (อ.นาน้อย) เข้าร่วมกิจกรรมตาม โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในกิจกรรม ทำความสะอาดถนน ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ เก็บขยะบริเวณหน้าสำนักงาน อบต.สถาน ถึงสถานที่ท่องเที่ยว โปดหมาผี ต.สถาน อ.นาน้อย ฯ โดยมี นาย สุจิโรจน์ คงเมือง นอ.นาน้อย เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย