Reporter&Thai Army

พ.ท.วรัญชิต หลักหาญ ผบ.ร.๔ พัน.๒ / ผู้รับผิดชอบประจำอำเภอ ได้จัดกำลังพลจากจิตอาสาจากหน่วยปกติ จำนวน ๑๑ นาย ร่วมกับ มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒)

https://youtu.be/E2pFmc7wm-o

https://youtu.be/qEwMPIoEvLc

 

เมื่อ ๑๙๑๔๐๐ เม.ย. ๖๒ พ.ท.วรัญชิต หลักหาญ ผบ.ร.๔ พัน.๒ / ผู้รับผิดชอบประจำอำเภอ ได้จัดกำลังพลจากจิตอาสาจากหน่วยปกติ จำนวน ๑๑ นาย ร่วมกับ มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) ในพื้นที่อำเภอห้วยคต บริเวณบ้านของนายไพฑูรย์ บุญประกอบ บ้านเลขที่ ๑๑๘ หมู่ที่ ๑ ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จว.อ.น. ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง จึงได้ช่วยในการทำการรื้อถอนจนเสร็จเรียบร้อย และอยู่ระหว่างรอการดำเนินการก่อสร้างใหม่ ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย