Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต ร่วมกับนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย

เมื่อ ๑๙๑๓๐๐ เม.ย. ๖๒ มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต ร่วมกับนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย (วาตภัย) และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัย ในพื้นที่ตำบลห้วยคต อ.ห้วยคต จว.อ.น. เนื่องจากเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอห้วยคตมีฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง ทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน ๖๘ หลังคาเรือน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย