ข่าว พะเยา

พะเยา หลายหน่วยงานเร่งระดมแก้ไขไฟป่าหลังค่าหมอกควันเพิ่มต่อเนื่อง

พะเยา หลายหน่วยงานเร่งระดมแก้ไขไฟป่าหลังค่าหมอกควันเพิ่มต่อเนื่อง

หลายหน่วยงานยังคงเร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการเฝ้าระวังไฟป่าไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ขณะที่สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ค่า PM 2.5 อยู่ที่ 76 ไม่โครกรัม ค่า PM 10 อยู่ที่ 110 ไมโครกรัม และค่า AQI อยู่ที่ 164 ไมโครกรัม และยังคงพบไฟป่าหลายจุด

 

นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ต้องเข้าตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าและอาสาสมัครป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลบ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและในการเฝ้าระวังไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่หลังสถานการณ์หมอกควันยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้

โดยนายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ ระบุว่าในช่วงนี้จังหวัดพะเยาได้มีการประกาศ 60 วันอันตราย ในการห้ามเผาโดยเด็ดขาด ซึ่งได้ออกประกาศให้กับชาวบ้านในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการไม่เผาในช่วงนี้ และหากพบการเกิดไฟป่าให้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ให้ได้เข้าดับไฟในทันที เนื่องจากสถานการณ์หมอกควันยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

สัมภาษณ์…นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

สำหรับสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ พบว่าค่าหมอกควันอย่างสูงค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย PM 2.5 อยู่ที่ 76 ไม่โครกรัม ค่า PM 10 อยู่ที่ 110 ไมโครกรัม และค่า AQI อยู่ที่ 164 ไมโครกรัม ซึ่งเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่ล่าสุดยังคงมีไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่หลายจุด ในห้วงวันนี้

https://youtu.be/CxNDyOzYN0s