ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและภาคเอกชนเข้าร่วม

 

กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้จัดนิทรรศการโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทยและบทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเซียน จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้กำหนดจัดพิธีเปิดนิทรรศการขึ้น และจะแสดงสถานตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 – เดือนธันวาคม 2562 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศไทยในปี 2562 และบทบาทของประชาคมอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาอาเซียนของไทยให้กับบุคลากรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ในบทบาทภารกิจด้านต่างประเทศ และอาเซียนในบริบทของกระทรวงมหาดไทย

///////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม–รายงาน