Reporter&Thai Army

จิตอาสาชาว ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า อำเภอลี้ ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟ ป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้

จิตอาสาชาว ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า อำเภอลี้ ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟ ป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอำเภอลี้ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาชาวตำบลก้อ อำเภอลี้ ทำแนวกันไฟ ป้องกันปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ เพื่อให้อำเภอลี้ เป็นอำเภอ ที่มีท้องฟ้าแจ่มใส ไร้หมอกควัน

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตำบลก้อ อำเภอลลี้ จังหวัดลำพูน อำเภอลี้ ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง กลุ่มจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ และเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่าที่ ลพ.1 ( แม่ปิง ) ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” โดยการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มีประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ ( Kick off ) รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร และได้มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่ เจ้าหน้าที่ ฯ จากนั้น ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟ บริเวณป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ แม่ปิง บ้านก้อหนอง หมู่ 2 ตำบลก้อ ความยาวแนวกันไฟ 6 กม. เพี่อป้องกันการลุกลาม ของไฟป่า ซึ่งขณะนี้ จังหวัดลำพูน ได้ประกาศห้ามเผาเด็ดขาด และประกาศปิดป่า เพื่อป้องกันการเผาหาของป่า ซึ่งหากผู้ใดลักลอบเผาจะมีความผิดตามกฎหมาย และ หากผู้ใดพบเหตุเพลิงไหม้ บริเวณถนนสายต่าง ๆ หรือ พบเห็นผู้ลักลอบเผา สามารถแจ้งได้ที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้นำชุมชน หรือ สายด่วน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 191 ซึ่งผู้ที่ลักลอบเผาจะถูกปรับตามกฎหมายกำหนด .